Obszary praktyki

SPRAWDŹ NASZE SPECJALIZACJE

Infrastruktura – PPP
Inwestycje – Zamówienia Publiczne
Finansowanie ze środków Unii Europejskiej
Kompleksowa Obsługa Biznesu oraz Rozwiązywanie Sporów

Infrastruktura – PPP

Świadczymy doradztwo w zakresie prawnych aspektów przygotowania i realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych, w tym projektów realizowanych w trybie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, ustawy o koncesji na roboty budowlane, ustawy o autostradach płatnych oraz innych instrumentów prawnych o zbliżonym charakterze lub skutku.

Przykładowe przedsięwzięcia, w których braliśmy udział:

 1. Przebudowa i utrzymanie w PPP sieci dróg wojewódzkich w województwie dolnośląskim.
 2. Projekt realizacji w koncesji parkingów podziemnych w Gdańsku.
 3. Budowa i eksploatacja parkingu podziemnego przy Hali Ludowej we Wrocławiu.
 4. Projekt budowy i eksploatacji w PPP domów komunalnych w Rudzie Śląskiej.
 5. Projekt budowy i eksploatacji w PPP stadionu wielofunkcyjnego w Świętochłowicach.
 6. Projekt budowy i eksploatacji w PPP domu studenckiego w Poznaniu.
 7. Projekt wyposażenia oraz zarządzania w koncesji wiatami przystankowymi i meblami miejskimi we Wrocławiu.
 8. Projekt budowy i utrzymania mostu Wschodniego we Wrocławiu wraz z drogami dojazdowymi.
 9. Koncepcja budowy w PPP połączenia kolejowego Modlin – Modlin Lotnisko – Płock.
 10. Doradztwo przy koncepcji realizacji w PPP obwodnicy miasta Płocka.
 11. Doradztwo przy projekcie autostrady A1 Gdańsk – Grudziądz.
 12. Doradztwo przy projekcie autostrady A1 Grudziądz – Toruń.
 13. Sporządzenie części prawnej Studium Wykonalności dla Kolei Dużych Prędkości w Polsce.
 14. Udział w sporządzeniu Strategii Budowy Kolei Wielkich Prędkości w Polsce.
 15. Analiza możliwości prawnych sfinansowania kruszyw na realizację remontów linii kolejowych, w tym poprzez finansowanie pozyskane przez inwestora prywatnego.
 16. Analiza finansowania inwestycji kolejowych przez jednostki samorządu terytorialnego.
 17. Projekt budowy i utrzymania w PPP drogi publicznej w Dąbrowie Górniczej, strefa przemysłowa „Tucznawa”.
 18. Projekt autostrady A1 Łódź – Katowice.
 19. Projekt autostrady A2 Świecko – Nowy Tomyśl.
 20. Projekt autostrady A2 Nowy Tomyśl – Konin.
 21. Projekt autostrady A2 Konin – Łódź.
 22. Projekt autostrady A2 Łódź – Warszawa.
 23. Autostrada A4 Zgorzelec-Krzyżowa i A18 Olszyna-Krzyżowa.
 24. Autostrada A4 Wrocław – Katowice.
 25. Projekt autostrady A4 Katowice – Kraków.
 26. Projekt budowy i zarządzania w PPP szpitalem powiatowym w Żywcu.
 27. Postępowania przetargowe na wydzierżawienie Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy autostradach.

Praktyką ”Infrastruktura i PPP” kieruje Jan Styliński
Współkieruje praktyką Tadeusz Lewandowski.

Kontakt: jan.stylinski@lss.com.pl, tadeusz.lewandowski@lss.com.pl

Inwestycje – Zamówienia Publiczne

Oferujemy naszym Klientom wsparcie prawne na wszystkich etapach przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych, zarówno na rzecz podmiotów prywatnych jak i podmiotów sektora publicznego. Usługi obejmują między innymi opracowywanie opinii prawnych, analiz i innych dokumentów prawnych, reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą, sądami i organami administracji publicznej oraz prowadzenie w imieniu klientów negocjacji i pertraktacji biznesowych, w tym w zakresie określania roszczeń, negocjowania sposobów rozwiązania spraw spornych, sporządzania i zawierania ugód pozasądowych i przedsądowych.

Przykładowe przedsięwzięcia, w których braliśmy udział:

 1. Realizacja Szpitala Wojskowego w Lublinie oraz Szpitala Rydygiera w Toruniu.
 2. Zaprojektowanie, Budowa oraz Uruchomienie Terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu wraz z przekazaniem do użytkowania.
 3. Projektowanie Centralnego Odcinka drugiej linii metra w Warszawie.
 4. Przygotowanie i obsługa realizacji rozbudowy elektrowni „Łagisza”.
 5. Rozbudowa elektrowni Kozienice.
 6. Modernizacja Opery Leśnej w Sopocie.
 7. Realizacja hotelu SPA KGHM Interferie w Świnoujściu.
 8. Modernizacja Dolnośląskiego Centrum Sztuki Filmowej ODRA-Film we Wrocławiu.
 9. Studium Wykonalności dla Kolei Dużych Prędkości w Polsce.
 10. Strategia Budowy Kolei Wielkich Prędkości w Polsce.
 11. Projek „ViaToll” - Budowa Krajowego Systemu Poboru Opłaty Elektronicznej za przejazd drogami krajowymi.
 12. Pozyskiwanie niezbędnych zgód, pozwoleń, decyzji na prowadzenie działalności przewozowej kolejowej, transgranicznej na wyspie Uznam (linia Ahlbeck – Świnoujście).
 13. Dzierżawa Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) przy autostradach w Polsce.

Praktyką ”Inwestycje i Zamówienia Publicznych” kieruje Tadeusz Lewandowski.
Współkieruje praktyką Witold Sławiński.

Kontakt: tadeusz.lewandowski@lss.com.pl, witold.slawinski@lss.com.pl

Finansowanie ze środków Unii Europejskiej

Doradzamy w zakresie kwalifikowalności wydatków finansowanych ze środków pomocowych Unii Europejskiej.

Jesteśmy między innymi doradcą Centrum Unijnych Projektów Transportowych w zakresie kwalifikowalności wydatków oraz prawa zamówień publicznych.

Doradzamy klientom prywatnym w kwestiach związanych z robotami dodatkowymi, zamiennymi oraz roszczenia, pomagając w ocenie kwalifikowalności wydatków.

Wspólnicy kancelarii pełnili także funkcję konsultanta w postępowaniach prowadzonych w perspektywie 2007-2013, finansowanych ze środków Funduszu Spójności.

Jan Styliński był również jednym z autorów uzupełnienia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwój Regionalny (Uzupełnienie ZPORR) – pierwszego programu finansującego jednostki samorządu terytorialnego po akcesji Polski do UE.

Praktyką „Finansowanie UE” współkierują Jan Styliński i Tadeusz Lewandowski.
Kontakt: jan.stylinski@lss.com.pl, tadeusz.lewandowski@lss.com.pl

Kompleksowa Obsługa Biznesu oraz Rozwiązywanie Sporów

Świadczymy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, oraz administracyjnego.

Prowadzimy w imieniu naszych klientów sprawy w sądach i przed organami administracji, pomagamy w zakładaniu spółek i ich rejestracji, doradzamy przy przekształceniach, uczestniczymy w negocjacjach biznesowych, pomagamy minimalizować ryzyko.

Na bieżąco zapewniamy klientom komfort i bezpieczeństwo prawne transakcji.

Praktyką „KOB oraz Rozwiązywanie Sporów” kieruje Witold Sławiński.
Współkieruje praktyką Tadeusz Lewandowski.

Kontakt: witold.slawinski@lss.com.pl, tadeusz.lewandowski@lss.com.pl