Zespół

POZNAJ NAS

Tadeusz Lewandowski
Jan Styliński
Witold Sławiński

Tadeusz Lewandowski

Radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Tadeusz Lewandowski

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, w tym w zakresie obsługi sporów. Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie z zakresu prawnych aspektów przygotowania i realizacji inwestycji infrastrukturalnych, w tym w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. W ramach swojej praktyki koncentruje się także na zagadnieniach prawa zamówień publicznych, a jednocześnie prowadzi bieżącą obsługę prawną firm z różnych dziedzin gospodarki.

Tadeusz jest absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W 2004 r. ukończył również podyplomowe studia „Prawny Konsultant Projektów Finansowanych ze Środków Unijnych” w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Był zatrudniony w organach administracji publicznej, zajmujących się budową i eksploatacją dróg publicznych, w tym autostrad płatnych. Współpracował także z renomowanymi kancelariami prawnymi, między innymi jako członek zespołu Infrastruktura, Transport, Zamówienia Publiczne (PPP).

Tadeusz odpowiada za specjalizację "Inwestycje – Zamówienia Publiczne" oraz współkieruje specjalizacją "Finansowanie ze środków Unii Europejskiej".Jan Styliński

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, Prezes Zarządu Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa.

Jan Styliński

Specjalizuje się w sprawach z zakresu projektów partnerstwa publiczno-prywatnego, wsparcia procesów inwestycyjnych w całym ich zakresie, począwszy od koncepcji organizacyjnych, poprzez sporządzenie dokumentacji przetargowych, ofert, negocjacje, zawieranie umowy, negocjacje z bankami, w tym Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz bieżące doradztwo prawne w czasie realizacji inwestycji, a także w zakresie szczególnych regulacji dotyczących postępowań przetargowych takich jak zwłaszcza prawo zamówień publicznych czy FIDIC.

Jan jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

W ramach swojej Jan praktyki zdobył doświadczenie między innymi w zakresie postępowań administracyjnych, lokalizacji inwestycji i nabywania nieruchomości; sporządzał i wspierał klientów przy zawieraniu ugód sądowych w sprawach budowlanych.

Opowiadał, jako szef zespołu projektów autostradowych w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, za przygotowanie i przeprowadzenie licznych postępowań przetargowych oraz negocjacji. Pełnił także funkcję przewodniczącego komisji przetargowej w projekcie autostrady A2 z Łodzi do Warszawy; wspierał Ministerstwo Infrastruktury w rokowaniach z Komisją Europejską i Eurostatem.

Jest autorem publikacji w prasie oraz prelegentem na licznych konferencjach i seminariach.

Jan odpowiada za specjalizację „Infrastruktura - PPP” oraz współkieruje specjalizacją "Finansowanie ze środków Unii Europejskiej".Witold Sławiński

Adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie.

Witold Sławiński

Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze prawnej spółek z sektora energetycznego oraz budowlanego a w szczególności podmiotów z branży automatyki budynkowej w zakresie prowadzenia negocjacji biznesowych, zawierania i opiniowania umów handlowych oraz rozwiązywania spraw spornych, w tym zawieraniu ugód sądowych i pozasądowych

Jego doświadczenie obejmuje również przygotowanie specjalistycznych ekspertyz prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych i prawa handlowego.

Witold jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył studia doktoranckie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz studia podyplomowe w Chicago-Kent College of Law w Stanach Zjednoczonych, gdzie uzyskał tytuł LL.M.

Współpracując z renomowanymi kancelariami międzynarodowymi doradzał w dużych projektach związanych z budową infrastruktury drogowej w szczególności w zakresie projektowania i wykonywania dostosowania odcinków autostrady A2 i A4 do standardów autostrady płatnej, postępowaniu na Krajowy System Poboru Opłat oraz w postępowaniu przetargowym na budowę stadionu we Wrocławiu.

Jest autorem licznych artykułów z zakresu zamówień publicznych oraz prawa cywilnego publikowanych w Rzeczpospolitej oraz miesięczniku Przetargi Publiczne.

Witold odpowiada za specjalizację „Kompleksowa Obsługa Biznesu – Rozwiązywanie Sporów”.